Fragas do Mandeo cumple 5 anos de éxitos

O 6 de xullo Fragas do Mandeo está de aniversario. Naceu hai xa 5 anos co obxectivo de protexer os espazos naturais da bisbarra das Mariñas a través da custodia do territorio.

Nese tempo lográronse adquirir dereitos sobre preto de 200.000 m2 de monte, a metade mediante compra e o resto con acordos a longo prazo. Isto garante a rexeneración e conservación dos hábitats naturais destas parcelas.

Tamén ten actuado nos ríos, na braña e na costa; e todo isto grazas aos doadores e voluntarios que dan vida a este proxecto; ás asociacións que o apoian e difunden o importanto labor desenvolvido, e ás pequenas empresas que colaboraron de distintos xeitos.

Por iso queremos dar as gracias a todos eles, como membros do patronato da Fundación, e felicitalos por ter chegado ata aquí.

E se aínda non formas parte deste marabilloso proxecto, a qué esperas para sumarte á conservación dos nosos espazos naturais? Máis información aquí.

No hay comentarios: