Comunicado da Xunta Directiva respecto ao proxecto mineiro de Corcoesto

Estimados compañeiros,

A Xunta Directiva quere informar a todos os interesados do resumo da situación e postura do GN Hábitat respecto ao proxecto mineiro de Corcoesto:

  • O GN Hábitat non mantivo, nin mantén nin ten previsto manter ningún tipo de vinculación contractual ou económica coa empresa Edgewater Exploration, nin ningunha empresa asociada a explotación proxectada en Corcoesto.
  • A XD do GN Hábitat ten en consideración o risco potencial dunha instalación mineira augas arriba do esteiro do Anllóns, e por iso non apoia dito proxecto e manifesta a súa preocupación de que, se se pon en marcha, non se tomen as medidas necesarias para eliminar os riscos ambientais que se derivan do proxecto.
  • O GN Hábitat, ata onde a súa Xunta Directiva ten constancia, é o único grupo conservacionista, e quizais a única asociación de calquera tipo, que estivo aberta a escoitar as opinións, así como os datos técnicos de todas as partes implicadas no debate sobre a explotación.
  • A XD do GN Hábitat defende a liberdade de opinión e de expresión e rexeita os métodos cohercitivos, falsedades, ameazas e inxurias como forma de comunicación, e rexeita, así mesmo, a quen os emprega para dirixir a opinión pública ou privada cara o seu obxectivo.
  • A XD do GN Hábitat quere agradecer a todas as persoas consultadas a súa actitude positiva e constructiva, así como a valiosa información aportada ao grupo.
  • A XD do GN Hábitat ten previsto manter a actitude e forma de traballo levada a cabo dende o coñecemento deste proxecto, mantendo liñas abertas de comunicación con todos os implicados, consultando as dúbidas e cuestións técnicas que nos sobrepasan con expertos e baixando a pé de campo a coñecer o que sucede na zona.
Firmado: a Xunta Directiva do Grupo Naturalista Hábitat.

No hay comentarios: