Encontros Naturalistas 4-12: censo de aves invernantes na ria de Betanzos


O domingo 4 de decembro tivo lugar o censo coordinado de aves invernantes na ria de Betanzos.

O obxectivo era coñecer coa maior precisión posible as especies que pasan o inverno nesta área, e o seu número aproximado de individuos. Para isto, é imprescindible que varias persoas censen á vez a ria dende distintos puntos de observación, para evitar pasar por alto algunhas aves e contar outras por duplicado.
Segue lendo...

Hábitat colabora co proxecto FAME para a conservación das aves mariñas no Atlántico europeo

FAME (Future of the Atlantic Marine Environment) é un proxecto Interreg que se está a desenvolver na área Atlántica Europea e no que participan o cinco países a través dos seus respectivos socios de BirdLife: Reino Unido (RSPB, líder do proxecto), Irlanda (BirdWatch Ireland), Francia (LPO), España (SEO/BirdLife) e Portugal (SPEA).

O obxectivo principal do proxecto é contribuír á conservación das aves mariñas e do seu hábitat. Para iso, téntanse detectar as ameazas presentes no medio mariño atlántico, tales como a degradación do entorno e a perda da biodiversidade, e achegar resultados tanxibles para mellorar a calidade de datos disponibles e porén, o coñecemento do medio mariño. Actualmente, Reino Unido, Irlanda e Francia dedican un especial esforzo á identificación de zonas importantes para as aves mariñas (IBAs). España e Portugal xa teñen os deberes feitos, e o seu traballo céntrase máis en estudar as ameazas que as aves atopan no medio mariño e en buscar medidas de xestión que minimicen o seu impacto, tratando de conseguir a participación dos sectores implicados.


Unha das actividades que SEO/Birdlife organiza para avaliar o impacto de actividades como a pesca ou os parques eólicos mariños nas aves é a prospección de praias para a recollida e posterior análise de aves abeiradas.


O Grupo Naturalista Hábitat encargarase dende outubro de 2011 a decembro de 2012 do tramo Costa da Morte, que inclúe as praias de Seiruga e Malpica en Malpica, Traba e Laxe en Laxe, e a Barra en Ponteceso. Segue lendo...

Lotería de Nadal de Hábitat 39296


Xa podes facerte cunha participación da lotería de Hábitat. Pasa polo local para mercala os mércores entre 20.30 e 22.30 ou os días con Encontros Naturalistas.
Se non podes, contacta connosco e buscaremos a forma de arranxalo. Segue lendo...