Encontros Naturalistas 4-12: censo de aves invernantes na ria de Betanzos


O domingo 4 de decembro tivo lugar o censo coordinado de aves invernantes na ria de Betanzos.

O obxectivo era coñecer coa maior precisión posible as especies que pasan o inverno nesta área, e o seu número aproximado de individuos. Para isto, é imprescindible que varias persoas censen á vez a ria dende distintos puntos de observación, para evitar pasar por alto algunhas aves e contar outras por duplicado.

No hay comentarios: