¿Quen somos?

O Grupo Naturalista Hábitat é unha das asociacións conservacionistas máis sobranceiras de Galicia, dende a súa fundación na Coruña en 1979 por un grupo de naturalistas entusiastas, vén realizando diversos estudos sobre o medio natural galego, xunta numerosas campañas de divulgación da natureza, contribuíndo a xerar en Galicia unha corrente de preocupación polo medio ambiente, ata entón case inexistente.
Dende os seus inicios, Hábitat sempre foi fiel a unha consigna básica: traballar pola protección dos espacios naturais e das especies ameazadas en Galicia, dende un enfoque naturalista baixo criterios científicos.
Froito deste traballo incesante, Hábitat ten contribuído de maneira clave na protección de numerosos espacios naturais agora xa emblemáticos, coma o humidal de Baldaio, os humidais da Costa da Morte, o encoro de Abegondo-Cecebre, as Fragas do Eume, a ría de Ortigueira ou a Costa de Dexo, entre outros.
Paralelamente a este traballo conservacionista, Hábitat organiza decote numerosas excursións, cursos e xornadas de divulgación da natureza, dirixidos ó público en xeral, baixo a premisa de que difícilmente se pode protexer o que non se coñece.
No Grupo Naturalista Hábitat, somos conscientes de que aínda queda moito traballo por facer para garanti-la protección eficaz do patrimonio natural galego. Para conseguilo, é preciso xuntar tódolos apoios posibles.O Grupo Naturalista Hábitat, é unha asociación sen ánimo de lucro e politicamente independente e forma parte da C.E.M.MA. (Coordinadora para a defensa dos Mamíferos Mariños).

No hay comentarios: